hovedside

Tid
(timestamp)
Hastighet
siste (cua)
Hastighet
snitt (ava)
Hastighet
min (mna)
Hastighet
maks (mxa)
Retning
siste (cud)
Retning
snitt (avd)
Retning
min (mnd)
Retning
maks (mxd)
Temp
(cut)
Spenning
batteri(bv)
Spenning
lading(sv)
Spenning
sv-bv(sc)
Feil-
teller(fs)
Stasjon
ID (sid)
Kalibrering
ref (cid)